Pa┐stwowy Fundusz Rehabilitacji Osˇb Niepe┐nosprawnych informuje, ┐e w dniu 4 wrze┐nia 2012 r. od godz. 9:00 do godziny 18:00 system SODiR b┐dzie
niedost┐pny dla u┐ytkownikˇw z uwagi na konieczno┐┐ wdro┐enia modyfikacji oraz przeprowadzenia prac technicznych.

Aplikacj┐ SODiR Off-Line mo┐na pobra┐ z stron:

http://www.pfron.org.pl