SODiR Offline

Instalacja SODiR OffLine - Procedura instalacji aplikacji SODiR Offline przebiega w następujących krokach:

  1. Użytkownik uruchamia przeglądarkę internetową z adresem https://www.pfron.org.pl
  2. Wybiera zakładkę "Obsługa dofinansowań i refundacji" a w niej opcję "Aplikacja SODiR off-line"
  3. Po wybraniu opcji "pobierz" przy opisie "Instalator wersji GK", użytkownik zostaje poproszony o wskazanie katalogu w lokalnym systemie plików gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Podpowiadana jest domyślna lokalizacja (np. c:\pfron\off-line);
  4. Procedura instalacji aplikacji SODiR Offline pobierze pliki składowe aplikacji SODiR OffLine i zainstaluje je na komputerze użytkownika

Pliki do importu - do SODiR OffLine można zaimportować dane przygotowane uprzednio i zachowane w plikach o odpowiednim formacie. Format plików do importu określony jest w poniższym dokumencie.Pobierz dokument określający format plików

Najnowszy dokument jest w wersji 7.05 i obowiązuje od 2017-04-27.

Bezpieczeństwo - Dla bezpieczeństwa przesyłanych danych i informacji przechowywanych w PFRON stosuje się następujące zabezpieczenia:

  1. Ochrona dostępu do systemu - Dostęp do systemu SOD jest zabezpieczony hasłem znanym tylko użytkownikowi. Zabezpieczenie dostępu do systemu za pomocą hasła gwarantuje, że tylko użytkownik znający hasło może zalogować się i pracować w systemie.
  2. Zapewnienie poufności przekazu informacji - Dane przesyłane między przeglądarką internetową użytkownika, a PFRON są szyfrowane przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL v.3.0. Dzięki temu system zapewnia poufność przekazywanych informacji.
  3. Autoryzacja operacji - Dokumenty składane przez pracodawców drogą elektroniczną są autoryzowane za pomocą certyfikatów użytkowników. Do podpisywania dokumentów wykorzystywane są certyfikaty wydawane przez PFRON lub certyfikaty kwalifikowane.
  4. Certyfikacja serwera WWW PFRON oraz oprogramowania - Serwer www PFRON, z którym łączą się przeglądarki internetowe użytkowników posiada specjalizowany certyfikat dzięki, któremu użytkownicy uzyskują pewność, że połączyli się z odpowiednim serwerem.

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi certyfikat za pomocą, którego zostały podpisane elementy systemu SODiR pobierane do przeglądarki (tzw. aplety java). Podpis elektroniczny złożony pod apletami gwarantuje autentyczność oprogramowania.

Aktualizacja aplikacji SODiR OffLine - Po uruchomieniu aplikacji SODiR OffLine nastąpi sprawdzenie, czy użytkownik jest podłączony do internetu (czy jest dostęp do serwera PFRON). Jeśli jest, aplikacja sprawdzi dostępność nowszej wersji aplikacji na serwerze. Jeśli jest nowsza wersja, aplikacja wyświetli komunikat informujący o tym fakcie oraz zaproponuje aktualizację oprogramowania. W przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na aktualizację, aplet w sposób automatyczny pobierze i załaduje nowszą wersję programu. Po zakończeniu procesu aktualizacji aplikacji program przystąpi do aktualizacji słowników. Pracodawcy przed przystąpieniem do edycji dokumentów powinni sprawdzać, czy nie istnieje nowa wersja aplikacji.