Informacje podstawowe

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest systemem, który umożliwia podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom przygotowanie i przekazanie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną oraz wspomaga procesy dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS i KRUS.

Podmiot gospodarczy jako użytkownik systemu może wybrać sposób komunikowania się z systemem. W tym celu udostępniono:

Aplikacja SODiR OnLine pozwala na bezpośrednią pracę z systemem SODiR, przygotowywanie i przesyłanie wypełnionych dokumentów do PFRON. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta e-mail).

Aplikacja SODiR OnLine dostępna jest pod adresem https://www.sod.pfron.org.pl

Aplikacja SODiR OffLine jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie dokumentów dotyczących dofinansowania WND.

Rekomendacje

Do uruchomienia aplikacji SODiR OnLine rekomendowany jest komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer lub Firefox.


Do uruchomienia aplikacji SODiR OffLine wykonanej w technologii java applet może być uruchamiana na komputerach z jednym z systemów operacyjnych: