Informacje podstawowe

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest systemem, który umożliwia podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom przygotowanie i przekazanie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną oraz wspomaga procesy dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS i KRUS.

Podmiot gospodarczy jako użytkownik systemu może wybrać sposób komunikowania się z systemem. W tym celu udostępniono:

Aplikacja SODiR OnLine pozwala na bezpośrednią pracę z systemem SODiR, przygotowywanie i przesyłanie wypełnionych dokumentów do PFRON. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta e-mail).

Aplikacja SODiR OnLine dostępna jest pod adresem https://www.sod.pfron.org.pl

Aplikacja SODiR OffLine jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie dokumentów.

Wymagania techniczne

Do uruchomienia aplikacji SODiR OnLine wymagany jest komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer lub Firefox oraz pluginem JAVA.Do uruchomienia aplikacji SODiR OffLine wykonanej w technologii java applet wymagany jest komputer o minimalnych parametrach:
 
      Procesor: Pentium II 350 MHz,
      Pamięć RAM: 64 MB (zalecane 128 MB)

Aplikacja może być uruchamiana na komputerach z jednym z systemów operacyjnych:

W systemie operacyjnym musi być zainstalowana jedna z następujących wersji przeglądarki internetowej i maszyny wirtualnej Java (JVM):
 

Przeglądarka JVM
IE 5.5 Java Plugin 1.4
IE 6.0 Java Plugin 1.4
Java Plugin 5.0
Java Plugin 6.0*
IE 7.0
(Windows XP)
Java Plugin 1.4
Java Plugin 5.0
Java Plugin 6.0*
IE 7.0
(Windows Vista)
Java Plugin 5.0
Java Plugin 6.0*

* Zaleca się zainstalowanie wersji JRE 6.0 update 7 i nie aktualizowanie do wersji JRE 6 Update 10. Zainstalowanie JRE 6 Update 10 może utrudnić korzystanie z aplikacji SODiR OnLine.

Z uwagi na dobiegający koniec okresu objęcia serwisem JRE 1.4 przez firmę SUN ustalony na październik 2008 r., zaleca się instalowanie JRE 5.0 lub JRE 6.0

UWAGA - należy wybrać link Java Runtime Environment (JRE), link DOWNLOAD. Następnie zaakceptować licencję Accept License Agreement oraz wybrać Windows Offline Installation, Multi-language.


Konfiguracja przeglądarki internetowej dla Windows Vista

Szczegółowy opis konfiguracji przeglądarki znajduje się pod tym adresem.


Konfiguracja przeglądarki internetowej dla Windows 98/2000/NT/XP

Ustawienia zabezpieczeń

W celu przyznania odpowiednich uprawnień do uruchamiania apletów wchodzących w skład systemu SODiR należy przejść na zakładkę "Zabezpieczenia" w oknie "Opcje internetowe" dostępnym z menu "Narzędzia".

W okienku opatrzonym etykietą "Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń", aby określić jej ustawienia zabezpieczeń należy wybrać ikonę "Internet", a następnie nacisnąć przycisk "Poziom niestandardowy".

W oknie tym należy następujące opcje ustawić na "Włącz":

Ustawienie opcji zaawansowanych

Po przejściu na zakładkę "Zaawansowane" należy upewnić się, że następujące opcje są zaznaczone:

Sekcja "Java (Sun)"