Informacje podstawowe

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest systemem, który umożliwia podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom przygotowanie i przekazanie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną oraz wspomaga procesy dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS i KRUS.

Podmiot gospodarczy jako użytkownik systemu może wybrać sposób komunikowania się z systemem. W tym celu udostępniono:

Aplikacja SODiR OnLine pozwala na bezpośrednią pracę z systemem SODiR, przygotowywanie i przesyłanie wypełnionych dokumentów do PFRON. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta e-mail).

Aplikacja SODiR OnLine dostępna jest pod adresem https://www.sod.pfron.org.pl

Aplikacja SODiR OffLine jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie dokumentów.

Wymagania techniczne

Do uruchomienia aplikacji SODiR OnLine wymagany jest komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer lub Firefox oraz pluginem JAVA.W systemie operacyjnym musi być zainstalowana jedna z następujących wersji oprogrmowania Java (JRE) :
 

System operacyjny JRE
Windows XP JRE 1.7.80 (32 bit)
Windows Vista/7/8 JRE 1.8.45 (32 bit)


Konfiguracja przeglądarki internetowej dla Windows na potrzeby korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Ustawienia zabezpieczeń

W celu przyznania odpowiednich uprawnień do uruchamiania apletów wchodzących w skład systemu SODiR należy przejść na zakładkę "Zabezpieczenia" w oknie "Opcje internetowe" dostępnym z menu "Narzędzia".

W okienku opatrzonym etykietą "Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń", aby określić jej ustawienia zabezpieczeń należy wybrać ikonę "Internet", a następnie nacisnąć przycisk "Poziom niestandardowy".

W oknie tym należy następujące opcje ustawić na "Włącz":

Ustawienie opcji zaawansowanych

Po przejściu na zakładkę "Zaawansowane" należy upewnić się, że następujące opcje są zaznaczone:

Sekcja "Java (Sun)"