System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) jest systemem, który umożliwia podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom przygotowanie i przekazanie do Funduszu informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną oraz wspomaga procesy dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS i KRUS. W tym celu udostępniona została:

SODiR On-Line
To aplikacja internetowa dostępna poprzez przeglądarkę stron www. Zawiera wszystkie funkcje systemu pozwalające beneficjentom na przygotowanie dokumentów, ich wysyłanie do Funduszu, śledzenie stanów dokumentów (w procesie dofinansowania lub uzyskania refundacji) oraz  komunikowanie się z Funduszem.

SODiR OFF-Line
To aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR Off-Line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

REKOMENDACJE TECHNICZNE dla aplikacji SODiR On-Line

System operacyjny:

Do poprawnej obsługi Aplikacji SODiR On-line zalecana jest jedna z poniższych przeglądarek internetowych:

Uwaga!!! do korzystania z podpisu kwalifikowanego w SODiR on-line nadal wymagana jest  instalacja  aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121