Aplikację SODiR Off-Line można pobrać z stron:

http://www.pfron.org.pl